Veelgestelde vragen (FAQ)

In welke stad kan ik afrijden?
Je rijdt vooral in (de omgeving van) Hoorn. Daar is ook je examen. Lessen en afrijden in (de omgeving van) Den Helder is ook mogelijk, maar daar moeten we dan een aparte afspraak over maken.

Wanneer mag ik beginnen met lessen?
Je mag al beginnen met rijlessen als je 16,5 jaar bent en vanaf je 17e praktijkexamen doen. Het landelijk experiment 2ToDrive maakt dat mogelijk.

Als je slaagt, krijg je een zogenaamd 2ToDrive-rijbewijs. Aan dit rijbewijs zijn een paar voorwaarden verbonden. Je krijgt bijvoorbeeld een begeleiderspas waarop minimaal één en maximaal vijf begeleiders (coaches) staan die naast je móeten zitten als jij achter het stuur zit. Ook mag je dan alleen in Nederland rijden.

Theorie-examen mag je al doen als je nog 16 bent.

Hoe ziet een proefles eruit?
Allereerst maken we kennis. Ik maak ook graag kennis met je ouders. Zodat zij ook weten bij wie jij in de auto stapt. Dan leg ik uit hoe de lessen zijn opgebouwd in fases. Ik vertel iets over de pakketten met lessen en over maatwerk. Daarna gaan we ongeveer een half uur rijden. Daarin kan ik een inschatting maken van hoeveel lessen jij nodig hebt.

Haal ik je op in een drukker gebied, dan rij ik eerst naar een rustiger plek, waar jij dan achter het stuur gaat.

Hoeveel lessen heb ik nodig?
Gemiddeld kun je ervan uit gaan dat een starter zonder (noemenswaardige) ervaring minimaal ongeveer 35 tot 40 rijlessen nodig heeft. Heb je ervaring omdat je bijvoorbeeld eerder lessen hebt gehad, reken dan op gemiddeld rond de 30 lessen.

De ANWB zegt het zo… een wonderkind minimaal 15-25, een vlotte leerling minimaal 25-35, een gemiddelde leerling minimaal 35-45 en een onervaren leerling minimaal 45-55 lessen.

Op welke termijn kan ik starten met de lessen?
Als je de beslissing neemt om met rijles te starten, wil je vast zo snel mogelijk beginnen. Of dat lukt hangt natuurlijk af van allebei onze agenda’s. Weet dat ik heel flexibel ben in lestijden en dagen. Op zondag lessen is niet mogelijk.

Wanneer moet ik mijn theorie halen?
Als je start met de rijlessen hoef je je theorie nog niet gehaald te hebben. Wel is je theoriediploma verplicht op het moment dat we een praktijkexamen gaan inplannen. Je mag tegelijkertijd lessen en je theorie halen.

In de praktijk merk ik dat veel leerlingen zich verkijken op het behalen van de theorie. Begin er dus zo snel mogelijk mee zodat je niet al klaar bent voor het praktijkexamen maar je theorie nog moet halen.

Mag er iemand een keer meerijden?
Zeker! Ik vind het geen probleem als er iemand een keer mee wil rijden. Ik stimuleer het zelfs dat ouders een keer meerijden.

Kan ik de lessen afzeggen?
Het kan altijd voorkomen dat je een les moet afzeggen. Doe dat op tijd! Afzeggen van een les kan tot 24 uur van tevoren. De app stuurt je trouwens een herinnering voor de volgende les.

Moet ik nog dingen zelf regelen?
Ja, naast het theoriexamen zijn er nog twee dingen die je zelf moet regelen. Dat kan allemaal via www.mijn.cbr.nl. Het belangrijkste daarbij is het invullen van een ‘Gezondheidsverklaring’. Het CBR beoordeelt op grond daarvan of je medisch gezien aan het praktijkexamen mag en kan deelnemen. Omdat een eventueel aanvullend onderzoek langere tijd in beslag kan nemen, moet je deze verklaring zo snel mogelijk nadat je begonnen bent met de lessen, invullen.

Daarnaast moet je, maar dat heeft minder haast, de rijschool machtigen om op een gegeven moment je praktijkexamen in te te gaan plannen bij het CBR.